Dr n. med. Małgorzata Kurkowska

gabinet ginekologiczny katowice prywatny gabinet ginekologiczny katowice

Specjalista ginekolog-położnik

Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). W 1985 roku odbyłam w Klinice Ginekologiczno-Położniczej w Poznaniu pierwsze szkolenie z zakresu wykonywania badań ultrasonograficznych i od tego czasu rozpoczęła się moja fascynacja tą metodą diagnostyczną w ginekologii i położnictwie. W kolejnych latach zdobywałam wiedzę w trakcie wielu kursów i szkoleń. W 1986 roku uzyskałam tytuł specjalisty ginekologii i położnictwa.

W 1989 roku obroniłam pracę doktorską, za którą w 1990 roku otrzymałam Nagrodę Naukową Towarzystwa Ultrasonograficznego. Tematem pracy była „Ocena badań ultrasonograficznych i hormonalnych w prognozowaniu poronień zagrażających” Kontynuacją tych zainteresowań były liczne wystąpienia i referaty na konferencjach i sympozjach.

Wygłaszałam referaty na wielu zebraniach naukowych, m.in. na zebraniach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, w trakcie II Naukowego Zjazdu Sekcji Ultradźwiękowej PLTR czy też Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Byłam wykładowcą na kursach diagnostyki ultrasonograficznej dla lekarzy ze Śląska. Do dzisiaj w kręgu moich najważniejszych zainteresowań pozostaje diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie, w ginekologii oraz problemy kobiet dojrzałych czyli dolegliwości okresu menopauzy.

Przez ponad 30 lat, do września 2016 roku pracowałam w Centralnym Szpitalu Klinicznym, późniejszym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ligocie w Klinice Ginekologii i Położnictwa, a także dodatkowo przez kilka lat w rejonowej poradni dla kobiet, w Diagnostycznym Centrum Zdrowia Kobiety i w Medicover.

Podtrzymuję tradycję rodzinną. Mój Ojciec, dr n.med. Emil Winkler, specjalista ginekolog – położnik był jednym z pierwszych prywatnie praktykujących ginekologów w Katowicach a ja swój własny gabinet utworzyłam w 1990 roku.

Dr Małgorzata Kurkowska

Wybrane staże, praktyki i kursy

1985 Indywidualne, 6-tygodniowe szkolenie w Pracowni Ultrasonograficznej Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Poznaniu
1987, 1988 Kursy organizowane przez Zakład Medycyny Nuklearnej Akademii Medycznej w Warszawie dot. podstaw diagnostyki ultradżwiękowej
1993, 1995 Szkolenia przeprowadzane przez A.M.Poznań i Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej – Winter School of Perinatal Medicine
1992 Uzyskanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego uprawniającego do samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych
1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Indywidualne i zorganizowane kursy dla położników i ginekologów przeprowadzane przez Zakład Diagnostyki i Nadzoru Wad Wrodzonych Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (w tym kursy u pani prof. Marii Respondek-Liberskiej)
1997, 1998 Sympozja naukowo-szkoleniowe i kursy dot. menopauzy w Warszawie, Łodzi i Amsterdamie
2002 – EUROSON 2002 European Congress of Societes for Ultrasound in Medicine and Biology, Warszawa
2002 Konferencja Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
2003 Kurs teoretyczny Koncepcja badań screeningowych w I trymestrze ciąży wg The Fetal Medicine Foundation
2003 Konferencja Fetal Cardiology in Poland – today and tomorrow – organizowane przez Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i prof. Marię Respondek-Liberską
2005 Kongres Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie – organizowany przez Sekcję Ultrasonografii PTG
2007 Kongres Nowoczesne postępowanie w perinatologii i ginekologii
2008 Integration of Medical Subspecialities Dimaro, Włochy
2011 9 International Medical Conference – Integration of Subspecialities, Kleinwalsertal, Austria
2012 Sympozjum naukowo-szkoleniowe Ginekologia 2012 – standardy postępowania, najnowsze doniesienia
2013, 2014, 2015 Uniwersytet Zdrowia Kobiety – Certyfikat Uczestnictwa
2014 Talk Show Praktyków – Ginekologia i Położnictwo
2014 XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
2015 II Kongres Akademii po Dyplomie – USG w Położnictwie i Ginekologii
2015 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
2017, 2019, 2020 Algorytmy postępowania w ginekologii i położnictwie

Certyfikaty