Inni specjaliści

dr hab. n. med. Ewa Nowakowska Duława Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, ordynator Oddziału Gastrologicznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach – Ligocie
( dawny Centralny Szpital Kliniczny).
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera Specjalista pediatra, endokrynolog, diabetolog. Były kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w SP Szpitalu Klinicznym nr 6 Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki im. Jana Pawła II w Katowicach.
prof. dr hab. n. med. Jan Duława Specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, hipertensjolog i angiolog, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
dr n. med. Ewa Liska-Markiel Specjalista alergolog i laryngolog.
dr n. med. Barbara Dobrowolska Wiciak Specjalista pediatra.